České malířství 1907 - 1939 - Poklady ze sb. ČMVU v Praze a Krajské galerie výtv. umění ve Zlíně

date of exhibition: 2006/04/21 - 2006/06/25
institution: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
type of exhibition: kolektivní