Milan Laluha: Záznamy zanikajúceho sveta

date of exhibition: 2006/04/01 - 2006/09/30
institution: Galéria Márie Medveckej
type of exhibition: autorská