Československé sklo 84

date of exhibition: 1984
institution: _
type of exhibition: kolektivní