České sociální umění

date of exhibition: 1971/04 - 1971/05
institution: Dům umění - Výstavní síň města České Budějovice
type of exhibition: kolektivní

notes:
k 50. Výročí založení Komunistické strany československa