České sociální umění, výbor výstavy

date of exhibition: 1971/léto
institution: Okresní galerie
type of exhibition: kolektivní