Pavel P. Pavlousek, Martina Pytlová: Černá růže

date of exhibition: 2006/04/04 - 2006/05/09
institution: Galerie Dion
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
První projekt současného českého výtvarného umění připravila nová pražská Galerie DION s výtvarníky Pavlem P. Pavlouskem (1962) a Martinou Pytlovou (1971). Výstava Černá růže spojuje výrazově křehké symbolistní květy a krajiny Pytlové s figurálními motivy Pavla P. Pavlouska. Hlavní postavy jeho pláten stojí na rozhraní veřejného a intimního prostoru (cyklus Za zástěnou), odcházejí ze zdánlivého bezpečí svého zaběhnutého režimu za poznáním nového, překvapivého kontextu (Nákupní ikona, Zájezd). Protipólem tohoto odcházení je hledání místa spočinutí (Locus standi I, II), kde v katedrálním prostoru dochází k setkání s osobním stanovištěm, s naším mentálním opěrným bodem, díky němuž znovu nalezneme rovnováhu. Černá růže je produkt, který není výtvorem přírody, ale člověka, co jejím prostřednictvím uskuteční svoji ideu. Černá růže Martiny Pytlové je černá, bílá i červená (Černý květ I-III, Bílý květ I,II, Červený květ). Autorčin jinak převážně monochromní svět pracuje s realitou jako předobrazem své postupné výrazové proměny až na hranici tušeného. Pytlová ráda tvoří v sériích, vychází z reálných organických tvarů a skutečných krajin, zvolený námět obvykle zpracovává v kresbě i malbě. Postupuje od konkrétního k nekonkrétnímu, využívá možnosti „znejasnění“ motivu, čímž divákovi umožní větší svobodu vlastní projekce. Svou transparentností vybočuje obraz Červený květ, zobrazující detail středu květu, tajemný labyrint vášně rudé růže, vonící smyslnou vůní zralého ženství. Smyslovou strunu v nás podobně rozezní Pavlouskova Žízeň, ve které touhu přiblížit se ke zdroji energie, slasti, nasycení..uspokojí modrá vodovodní trubice. Centrálními obrazy expozice jsou Pavlouskovy velké formáty Zájezd a Nákupní ikona. Obě díla aktivizuje jednak použitá kombinovaná technika (akryl, spray) a také výrazná barevnost, křiklavě oranžová a růžová či zlatá ve své symbolické interpretaci bohatství, vlády a moci. Nákupní ikona s centrální postavou ženy tvoří se Zájezdem, kde je hrdinou muž, výraznou paralelu mužského a ženského světa současnosti, ve kterém je jeho odchod s několika zavazadly do neznámé nebezpečné, ale nové žádoucí krajiny jednou z možných odpovědí na její vyslyšenou modlitbu ke zlatému teleti.
Mgr. Dana Benešová-Trčková pro časopis Ateliér
-
K samotné expozici a jejímu tématu:
První projekt současného českého výtvarného umění připravila pro Galerii DION kurátorka Mgr. Dana Benešová-Trčková ve spolupráci s výtvarníky Pavlem P. Pavlouskem (1962) a Martinou Pytlovou (1971). Pavel s Martinou jsou přátelé ze studií na AVU v Praze, která úspěšně zakončili v roce 1996. Oba mají za sebou skupinové i samostatné výstavy u nás i v zahraničí. Pavel P. Pavlousek se kromě své autorské a pedagogické činnosti zabýval též kurátorskými aktivitami v Galerii Jídelna v České Lípě. Martina Pytlová vyzkoušela pedagogickou práci i spolupráci s filmem a nyní se věnuje převážně volné tvorbě. Jejich společná výstava Černá růže představí Pavlouskovy velké formáty s figurálními motivy, spojující barevnou psychologii lidských tváří s moderními vyjadřovacími prostředky kombinované techniky (akryl, email, spray) a Pytlové křehké symbolistní i erotické náměty květů, krajin, vážek.., svou povahou chvějivě niterných. Černá růže není jen retro vzpomínkou na známou pasáž v centru města, kde se vždy odehrával pravý městský život se všemi svými projevy. Černá růže je především symbolický dotek hlubokých prožitků, jejichž prostřednictvím, jakkoli jsou někdy bolestné, se stáváme bohatšími o poznání sebe sama i druhých.
Mgr. Dana Benešová-Trčková
www.dionart.cz