Bohdan Sláma: Smysl příběhu

date of exhibition: 2006/04/04
institution: Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945)
type of exhibition: přednáška/projev

notes:
7. cyklus veřejných přednášek