Jan Wagner: Medaile a jiné objekty

date of exhibition: 1987/04/30 - 1987/06/21
institution: Městské muzeum a galerie
type of exhibition: autorská