Marie Kulhánková-Wagnerová, Josef Wagner

date of exhibition: 1986
institution: Oblastní galerie výtvarného umění
type of exhibition: kolektivní