Craig Barber: Fotografie z Vietnamu

date of exhibition: 2006/05/04 - 2006/05/31
institution: Prácheňské muzeum
type of exhibition: autorská

notes:
chodba knihovny