Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny v archivních dokumentech

date of exhibition: 2006/04/21 - 2006/05/21
institution: Národní archiv
type of exhibition: kolektivní