Jan Zrzavý: Krajiny skutečností a snů

date of exhibition: 1977
institution: Komorní divadlo
type of exhibition: autorská

notes:
18. Výtvarné Hlinecko