Dream team: O čem sní kurátoři

date of exhibition: 2006/05/04 - 2006/05/27
institution: Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP)
type of exhibition: kolektivní