Práce studentů Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě

date of exhibition: 2006/04/25 - 2006/06/27
institution: Dům kultury města Ostravy
type of exhibition: kolektivní