Poezie písma

date of exhibition: 1966/09
institution: Národní muzeum
type of exhibition: kolektivní