Tvorba mladých sochařů

date of exhibition: 1979/11
institution: Galerie Platýz
type of exhibition: kolektivní