Magne Sandøy: Obrazy

date of exhibition: 2006/05/15 - 2006/06/01
institution: Akademie věd České republiky
type of exhibition: autorská