Robert Barry

date of exhibition: 1996/04/18
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: autorská