Dnešní člověk v dnešní krajině - fotografie z Jižních Čech, Horního a Dolního Rakouska

date of exhibition: 2006/05/21 - 2006/06/11
institution: Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
type of exhibition: kolektivní