Zdeněk Gola: Tvorba z období le 1960 - 2006

date of exhibition: 2006/05/18 - 2006/06/18
institution: Sbor českých bratří
type of exhibition: autorská