Jaroslav Balvín: Romové a jejich svět ve fotografii

date of exhibition: 2001/10/17
institution: Komerční banka, a.s.
type of exhibition: autorská