Leny Aardse: Prostor a člověk

date of exhibition: 2001/10/11 -
institution: Sankturinovský dům
type of exhibition: autorská