Břetislav Benda: Život a dílo, Milan Benda: Sochy a portréty

date of exhibition: 2003/10/04 - 2003/11/09
institution: Milevské muzeum
type of exhibition: kolektivní