Robert Brun: 120 x 120

date of exhibition: 1996/09/10 - 1996/10/13
institution: Považská galéria umenia v Žiline
type of exhibition: autorská

notes:
Malá výstavná sieň