Jaroslav Fragner

date of exhibition: 1969/02/27 - 1969/03/25
institution: Mánes
type of exhibition: autorská

notes:
u příležitosti III. sjezdu Svazu architektů ČSSR