Karel Lenhart: Výběr ze malířského díla

date of exhibition: 1980/09/04 - 1980/10/05
institution: Krajské vlastivědné muzeum
type of exhibition: autorská