Poznamenání cest Karla Hynka Máchy

date of exhibition: 2004/12/15 - 2005/01/23
institution: Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově)
type of exhibition: autorská