Jaroslav Grus

date of exhibition: 1978/02 -
institution: Dům U Jonáše
type of exhibition: autorská

notes:
Stálá expozice národního umělce Jaroslava Gruse