Linie - literární tvorba

date of exhibition: 1984/04/27 - 1984/05/13
institution: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP)
type of exhibition: kolektivní