Linie - výtvarná tvorba

date of exhibition: 1984/04/27 - 1984/06/31
institution: Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech
type of exhibition: kolektivní