Pavel Humhal: + - Zpovědnice

date of exhibition: 2001/09/07 - 2001/10/14
institution: Česká pošta ředitelství
type of exhibition: autorská