Milan Dobeš: Vizuální a kinetické objekty

date of exhibition: 1966/07/05 - 1966/07/15
institution: Výstavní síň SČSP
type of exhibition: autorská