Pavel Rozsíval

date of exhibition: 2004/11/01 - 2004/11/26
institution: Obecní dům
type of exhibition: autorská

notes:
malý sál