Česká kresba 8, Adriena Šimotová

date of exhibition: 1997/05 - 1997/06
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: autorská