Milan Dobeš: Dynamický konštruktivizmus, Grafika

date of exhibition: 1989/05/17 - 1989/06/07
institution: Galéria Dílo
type of exhibition: autorská