Pavel Carlsbader a Uta Dorra: Proměny III

date of exhibition: 1997/10/14 - 1997/11/23
institution: Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o.
type of exhibition: kolektivní