Irmin Frank: Textilní umění, batika / Textilkunst, Batik

date of exhibition: 2001/02/01 - 2001/02/25
institution: Novoměstská radnice
type of exhibition: autorská