Petr Franta architekt: Úhel pohledu / Ways of seeing

institution, city, address
České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Praha, Thákurova 7
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha, _
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ABF, Praha, Václavské náměstí 31
Odbor kultury a krajanských vztahů, _, _