Cecilie Marková a Anna Zemánková: Kresby (Labyrinty fantazie)

date of exhibition: 1982/12/01
institution: Divadlo hudby OKS
type of exhibition: kolektivní