Jaroslav Klápště: Grafika

date of exhibition: 1986/10/08 - 1986/11/02
institution: Divadlo hudby (Galerie Titanic)
type of exhibition: autorská