Beznadějné ohně

date of exhibition: 1987/10/29
institution: Divadlo hudby (Galerie Titanic)
type of exhibition: divadelní pořad