Bernard Peschet /Francie/: Proměny - kresby, koláže a dekoláže

date of exhibition: 1990/10/03 - 1990/10/31
institution: Divadlo hudby (Galerie Titanic)
type of exhibition: autorská