Daniela Vinopalová - Vodáková: Hledání tvaru

date of exhibition: 1996/04/15 - 1996/05/12
institution: České muzeum výtvarných umění
type of exhibition: autorská