Zdena Šafka Řeháková & Oldřich Plíva: Tkanice & Tavenice / Woven & Smelted Things

date of exhibition: 2005/06/30 - 2005/07/23
institution: Galerie Nová síň
type of exhibition: kolektivní