Tendence

date of exhibition: 1965/10
institution: Vlastivědné muzeum
type of exhibition: kolektivní