Tvář města v grafice a kresbách Cyrila Boudy

date of exhibition: 1971/12/10
institution: Divadlo hudby
type of exhibition: autorská