Dívčí portréty Leo Schwarce

date of exhibition: 1972/09/20
institution: Divadlo hudby
type of exhibition: autorská