Jak češi objevovali jazz

date of exhibition: 1973/02/23
institution: Divadlo hudby (Galerie Titanic)
type of exhibition: kolektivní