Polský hudební plakát

date of exhibition: 1973/03/16
institution: Divadlo hudby
type of exhibition: kolektivní