Jan Zrzavý K. H. Máchovi - kresby a ilustrace

date of exhibition: 1973/10/03
institution: Divadlo hudby (Galerie Titanic)
type of exhibition: autorská